adres | specu.pl - serwis komputerów i laptopów

Posts tagged: adres

wyczerpanie puli adresów IPv4

Dnia 3 lutego organizacja NRO ogłosiła wyczerpanie puli 4,3 miliarda unikalnych, publicznych adresów IP.

Użytkownicy sieci LAN z prywatnymi adresami (najczęściej z zakresu: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 lub 192.168.0.0 – 192.168.255.255) nie dotyczy problem.Związane z tym hasło DHCP

Następcą IPv4 jest IPv6.

Warto zauważyć, że IPv4 operuje na 32-bitowych adresach i daje dostęp do około 4,3 miliarda kombinacji. IPv6 natomiast korzysta z adresów 128-bitowych. W ramach tego protokołu mamy do dyspozycji bagatela 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresów.